Träna positivtDet är bättre att nonchalera felaktigt beteende och förstärka/belöna rätt beteende istället. Vi hundägare är oftast väldigt dåliga att se och agera på allt det som hunden gör rätt, men vi är däremot mycket bra på att se när hunden gör nåt fel och då agera. Var observant och lär dig läsa din hund och dess beteende. Vägled den att göra rätt istället för att sitta och titta på när den gör något fel och då bestraffa den.

Vid inlärning och träning är alla medel som uppfattas positivt/fungerar positivt av/för hunden välkomna att använda. Var generös med belöningar och belöna vid rätt tidpunkt. Det är viktigt att hunden förstår vad du vill belöna. Kommer belöningen för sent kan hunden feltolka vad den får belöning för.

Snåla med kraven och undvik korrigeringar. För mycket krav kan göra hunden förvirrad och osäker, vilket hämmar inlärningen/träningen.

Om hunden ej vill utföra något beror det på att den antingen ej vet vad den ska göra, då måste vi förklara/lära den vad det är vi vill att den ska göra, eller så beror det på att den ej är motiverad, då måste vi finna former att få den motiverad.

Ta hänsyn till miljön. Börja träna i lugn och störningsfri miljö. Ju säkrare hunden blir på övningarna ju mer störningsmoment i miljön kan du börja träna med.

Träna i korta pass med många tråkiga pauser. Hunden ska aldrig hinna tröttna utan ska alltid vara sugen på mer träning.

Träna med kvalitet. Viktigare med hög kvalitet på träningen än med kvantitet. Och tänk på att träna vid rätt tillfällen, då både du och hunden är sugna på att träna, då blir kvaliteten på träningen bättre.