Skyddshundar - allmänt

Bruksprovens formel 1
Skydds är bruksprovens formel 1 enligt många utövare. Det är definitivt den  mest innehållsrika av de fyra bruksgrenarna, där hunden tillsammans med sin förare förutom lydnad, budföring, uppletande, spår och sök ska hitta, stoppa, hålla fast, avväpna, bevaka och transportera "busar".

Tävlingslicens

För att få tävla i skydds så krävs en licens från SBK. Föraren ska innan licens ges ha genomgått en teoriutbildning. Dessutom ska både hunden och föraren godkännas som lämpliga för grenen.

Hundens och förarens egenskaper
En hund med olämpliga mentala egenskaper kan bli farlig om den ges felaktig "bett-träning". Det är mycket viktigt att föraren visar mognad, hundkunskap och erfarenhet. Lika viktigt som en duktig förare och lämplig hund är bra träningskompisar.

Figurantens betydelse
Träningsfiguranterna och deras förmåga är avgörande för hur bra skyddshunden blir. Alla hundar är olika och det är nödvändigt att kunna anpassa skyddsträningen efter den hundindivid man tränar. Dåliga figuranter kan lätt förstöra mycket lovande skyddshundar liksom bra figuranter kan bygga och utveckla hundar som inte har "så mycket i sig".

Klassindelningen för skyddstävlingar är densamma som för de andra bruksgrenarna, d.v.s.  lägre klass, högre klass och elitklass. Appellklass finns inte i denna gren. Man måste tävla appellklass i någon av grenarna, spår, sök eller rapport.

Bruksgrenen skydds

Lydnadsmomenten, budföring och uppletande är de samma som i de övriga bruksgrenarna. Skyddshundarna ska även utföra ett planskydd samt avverka ett spår, som är ungefär hälften så långt som i spårhundsgruppen och dessutom utan upptag. Domarna dömer oftast bara fram till första spårpinnen. I elitklass ingår även ett avsök, som är som vanligt sök med den skillnaden att hunden bär munkorg. Sökrutan är hälften så stor som sökrutan i sökhundgruppens elitklass  och hunden ska leta rätt på två figuranter.

Planskyddet (huvudmomentet)

Under de första momenten i skyddet är hunden försedd med en munkorg. Under andra halvan av planskyddet så har figuranterna istället en vadderad skyddsärm som hunden ska bita i. Figuranterna ska försöka att "slå ner" föraren och rymma. Hunden ska avvärja figuranternas försök att slå till föraren, stoppa deras flyktförsök och sedan bevaka dem tills föraren hunnit fram.

Exempel på ärmmoment
Vid momentet modprov ställer föraren och hunden upp tre meter bakom en figurant som är försedd med skyddsärm. Figuranten har även här en käpp i handen. Tävlingsledaren beordrar figuranten att springa, och på tävlingsledarens order ska föraren skicka hunden efter figuranten. När hunden närmar sig figuranten säger tävlingsledaren "kommer" varpå figuranten tvärvänder och springer med höjd ärm rätt emot hunden och försöker skrämma hunden. Hunden ska då hoppa upp och bita sig ordentligt fast i skyddsärmen. Föraren beordrar sedan figuranten att stå stilla och då denne blir still ska hunden direkt släppa ärmen och istället bevaka figuranten tills föraren hunnit fram. Även i detta moment ska "busen" avväpnas och sen transporteras en kortare sträcka
.

Exempel på korgmoment
Under momentet dubbelretning ska förare och hund transportera en figurant förbi en hel grupp med människor. Hunden bär munkorg. När de passerat gruppen kommer en figurant ut ur folksamlingen med en höjd käpp som för att slå ner föraren bakifrån. Hunden ska utan kommando själv upptäcka hotet bakifrån och avvärja även den "busen" och "fritagningsförsöket". Föraren ska ta käppen från figuranten och transportera båda figuranterna en kortare sträcka.

 

Hur börjar man med skyddsträning?
Verkar skyddet intressant så be att få titta när en skyddsgrupp i närheten tränar. De som är duktiga i grenen tränar oftast med positiva metoder och har inget att dölja.

 
För mer information om tävlingsgrenen läs
Regler för officiella bruksprov (2007-01-01--2011-12-31)