Hundkonsult Vanja Sundqvist      -      Båsbo Fagernäs      -      643 96 JULITA      -      Telefon: 0150-910 19      -      Mobil: 076-846 2518