Den bistra sanningen om vårdköerna

Fattiga får köa längre än rika för operation

Vanja, 61, har väntat på en ny höft i 1,5 år…

Vanja med Näckrosens Zatan

 Läs hela artikeln