Hunden drar i kopplet

Den absolut vanligaste frågan jag får handlar om hundar som drar i kopplet. Här får du en förklaring till varför hundar ofta missförstår sina ägare.

Konsekvens - nyckeln till framgång
Konsekvens, visst är det ett tråkigt, fyrkantigt ord. Flexibel låter bra mycket mer sympatiskt. Jovisst, fast bara om mottagaren förstår innebörden. Och frågan är förstås, förstår hunden det? Väldigt ofta lever nog hundar i en värld som påminner om leken ”gömma nyckeln”. De vet inte var nyckeln ligger, oftast vet de inte vad målet med träningen är utan de bara famlar på. De förstår inte vad vi säger, de hör bara om tonfallet är positivt eller negativt. Somliga hundägare är inte ens så bussiga att de kostar på sig att vara tydliga med att ändra tonfallet.

Det är därför det är så viktigt med konsekvens. Hur snabbt skulle du själv hitta nyckeln om nyckelgömmaren ibland glömde att nämna att du faktiskt var på rätt väg. Om han/hon irriterat sa nej precis som du vänder dig mot nyckeln därför att du nyss irrade i fel riktning. Skulle du då hitta fram eller skulle du säga ”nu ger jag upp, jag begriper ingenting”.

Budskap eller bara lynnig
Bristande konsekvens är alltid anledningen till att hunden drar i kopplet. Hunden förstår helt enkelt inte att det är koppel-dragandet som är anledningen till att du rycker i kopplet eller på annat vis bråkar med din hund. De flesta hundar uppfattar bara att föraren är allmänt lynnig. ”Ibland blir husse/matte irriterad, ibland inte. Varför de blir irriterade? Ingen aning”.

Utgå från din hund
En anledning till att vi människor är så obegripliga för våra hundar är att vi utgår från oss själva inte från hur hunden kan tänkas uppfatta situationen. En sån variant är att acceptera att hunden drar lite i kopplet men inte tillåta att den drar mycket. Hur ska hunden begripa vad lite eller mycket är? Är du bergsäker på att du själv vet vad mycket eller lite är från dag till dag. Exakt var går gränsen? Är man på bra humör står man ut med en hel del men om humöret redan är dåligt behövs det inte alls mycket för att man ska svära ifrån.

För att hunden lättare ska begripa sig på dig så utgå istället från din hund. Är kopplet sträckt känner hunden ett tryck mot sin hals. Hänger kopplet i en slak båge känner hunden inte av något tryck. Säg ”nej” åt din hund precis varje gång kopplet blir sträckt och visa din hund att du är missbelåten med den. Var så tydlig när du visar ditt missnöje att hunden sänker öron och svans för några sekunder. Får du inte det svaret av din hund betyder det att din hund inte förstod ditt budskap. Förstår hunden dig inte kommer den självfallet inte att ändra sig.

Koppelryck ingen bra fy-metod
Den absolut vanligaste fy-metoden går ut på att rycka hunden i kopplet. Tyvärr är det en metod som väldigt få hundar förstår. Jag tror det beror på att hundar studerar oss mer än de lyssnar till oss. Hundar har ju som bekant inte ordförståelse utan tyder varandras kroppsspråk.

Hur tydliga är vi för hunden när vi rycker i kopplet? De flesta av oss ser rätt bistra ut precis som vi rycker till. Men när vi väl har ryckt brukar ansiktet genast slätas ut och bli neutralt. Kruxet är att hunden inte kan se sin förare i det ögonblick då den blir ryckt i kopplet. Det gör den först efter rycket, då vi åter ser neutrala ut igen. Därför tror jag många hundar inte begriper att koppelrycket är en missnöjesyttring utan bara är en oförklarlig rörelse från vår sida.

Så om du nu måste rycka i kopplet, tänk på att stanna kvar i en bister uppsyn och få din hund att svara på ditt kroppsspråk dvs. krypa ihop lite och sänka öron och svans.

En effektivare metod
Själv vill jag inte dra i kopplet. För det första är koppelryck inte ofarligt utan kan ge hunden både rygg och nackbesvär. För det andra tycks det inte vara jobbigt för hundar att dra i kopplet men för de flesta hundägare är det jobbigt att rycka tillbaka hunden. Koppeldragandet väcker också kamplusten i många hundar. Ju mer hundägaren drar tillbaka desto mer eggas hunden att dra emot. Ytterligare en anledning är att koppelryck får hunden att vända sig utåt inte att söka kontakt med föraren.

Istället vill jag först säga nej och därefter nypa hunden i skinnet där bak. Risken för att du skadar hunden när du nyper den är obefintlig. Tredje gången jag säger nej har jag oftast ingen rumpa att nypa i. Hunden har redan snurrat runt för att undgå att bli nypt. Hunden har alltså vänt sig om och ser på mig, tar kontakt med mig. Bingo, det var exakt det jag ville! När jag säger nej vill jag få kontakt med min hund.

Genom att fortsätta envisas precis varje gång kopplet blir sträckt, brukar det bara ta någon vecka innan hunden inser att ordet nej hänger ihop med trycket mot halsen. När hunden begriper att den tråkiga situationen hänger ihop med koppeldrag kommer den aktivt undvika att dra i kopplet.

Belöna din hund
Som alltid hämmar korrigeringen hunden men den talar inte om för hunden vilket beteende som är det önskvärda. Det är därför först när du berömmer hunden för att den anstränger sig och inte drar som hunden så småningom begriper vilket agerande som är det rätta.

Lycka till med träningen!