Inkallning A och OEtt av de absolut viktigaste kommandon en hund bör kunna är inkallningskommandot. Har man ett väl fungerande inkallningskommando kan hunden få den frihet som den så väl behöver.

Inkallningskommandot är ett värdefullt kommando, som vi ska vara rädd om. Försök nöta in så många positiva associationer som möjligt till ditt inkallningskommando och undvik att nöta sönder ditt kommando i omöjliga situationer.

Var alltid översvallande glad när hunden kommer emot dig eller på annat sätt tar kontakt med dig. Uppmärksamma och ta till vara på hundens kontaktförsök.

Passa på och lägg in ett inkallningskommando varje gång hunden är på väg mot dig och söker upp dig spontant. På så sätt smyger du in ditt kommando i en situation då hunden redan utför det önskade beteendet och kan då belöna och öka antalet positiva associationer till ditt kommando.

Gör en inkallning vid varje mattillfälle. Det spelar ingen roll att hunden redan står vid dina fötter, kör ditt inkallningskommando eller din visselpipsignal för inkallning ändå. Detta nöter in massor av positiva associationer till inkallnings- kommandot.

Spring ifrån hunden i inkallningssituationen. Kalla in och spring därefter bort från hunden. Eventuellt kan du gömma dig bakom en buske, sten eller dylikt. Genom att röra dig från hunden när den är på väg mot dig ökar du dragningen till dig.

Det ska vara positivt för hunden att komma till oss och framförallt att komma ända fram till oss. Tyvärr är det alltför många hundar som stannar utom räckhåll för att undvika att bli infångad. Tänk på att träna hunden att det ska vara positivt att komma in nära oss. Sträck er inte efter hunden och försök fånga den utan försök locka in den nära dig och ge eventuell belöning nära dig själv.

Träna inkallning ofta och avsluta så ofta som möjligt med att hunden efter att den kommit till dig och fått sin belöning får ett fri-kommando att gå och göra vad den vill en stund. Om alla inkallningar slutar i att vi kopplar hunden så kommer hunden ganska snart räkna ut att det är ofördelaktigt att komma på inkallning.

För att lyckas med en inkallning måste hunden vara mottaglig för ditt inkallningskommando när du försöker kalla in den. Lär dig läsa din hund och kalla in i rätt tidpunkt. Försök inte kalla in när du ser att hunden är så upptagen av nåt annat att den inte kommer att komma på ditt kommando.

Om du hamnar i en situation där du vet att hunden ej kommer på inkallning, undvik att försöka kalla in den och gå och hämta hunden istället. För varje gång du försöker kalla in hunden och den ignorerar ditt inkallningskommando så sker en avlärning.