Hundens Bön

Reklam

                                              
                                                 Mitt liv varar bara c:a 15 år. Skild från dig betyder sorg för
                                                 mig, tänk på det när du skaffar mig.

                                                 Ge mig tid att förstå vad det är du begär av mig
                                                 Gör mig tillitsfull ty du är mitt hela liv.

                                                  Var inte arg på mig för länge åt gången och
                                                  spärra inte in mig som straff.

                                                      Du har ditt arbete, dina vänner och nöjen,
                                                      jag har bara dig.

                                                       Tala till mig även om jag inte förstår dina ord,
                                                         men din stämma översätter allt.

                                                            Vet du att jag aldrig glömmer hurudan du är mot mig.

                                                                               Innan du slår mig, kom ihåg att mina
                                                                               tänder kan krossa din hand, men
                                                                               jag använder inte min styrka mot dig.

                                                                                 När du blir irriterad på mig för att du
                                                                                 har bråttom, så tänk på att jag
                                                                                 kanske är sjuk, är trött eller leds.

                                                                                     Ge dig tid med mig när jag blir gammal
                                                                                     ty även du blir gammal en dag.

                                                                                    Var hos mig när jag har det svårt ty
                                                                                    allt blir lättare för mig om jag har dig.                                                                                      Jag älskar dig

                                                                                      Din Hund