Från godis till spårapporter

Från godisspår till pinnspår
Om man börjat inlärningen av själva spåret genom att köra godisspår, det vill säga att man lägger en godbit i varje fotsteg. Efterhand ökas gradvis avståndet mellan godbitarna. När spåret fungerar bra introducerar man spårpinnar som tillägg till godbitarna för att så småningom successivt minska antalet godbitar och till slut ta bort dem helt. Gör gärna lite byteshandel och låt hunden byta en apport mot en godisbit.

För att få en hund som är inkörd på godisspår att plocka pinnar så är det en fördel om man i förväg har lärt in apportering utanför spåret framförallt om man vill att hunden ska apportera i spåret. Man kan ju också nöja sig med att hunden stannar vid varje apport och endast markerar.Lycka till med träningen