Giftigt för hundar

Choklad
I kakaon finns teobromin, ett ämne som inte hundar kan bryta ner.

Symtomen kommer efter ca. 4- 24 timmar. Kräkning, buksmärtor, törst, skakighet och rastlöshet. Hjärtklappning och riklig dregling.
Små hundar som ätit mörk choklad är i stor risk för att dö. Ge aldrig hunden choklad!
OBS! Uppsök omedelbart veterinär!!!

Glykolförgiftning
Glykol smakar gott (sött) och hundar slickar gärna i sig det om de kommer åt.

Symtom: ostadig gång, kramper, kräkningar, kollaps, koma och döden.
Egen vård: Framkalla kräkning om hunden just fått det i sig. Använd salt som gör att hunden kräks direkt.
OBS! Åk omedelbart till veterinär för vidare behandling!!!

Lök
Av rå lök kan en hund få blodbrist och blod i urinen.
Liten hund kan dö av en lök men oftast äter inte en hund lök frivilligt.

Råttgift
Om du vet eller tror att din hund har ätit råttgift så är det bråttom!

Symtom: Bleka eller blödande munslemhinnor, slöhet, stelhet som över går i kramper.
Egen behandling: se till att hunden kräks med hjälp av salt om hunden just ätit av giftet.
OBS! Uppsök akut veterinär!!! Hundar dör av råttgift!!!

Om du vet vilken sorts gift hunden fått i sig ska du berätta det för veterinären. Ofta står det på förpackningen vad som bör användas som motgift.
OBS! du måste alltid kontakta veterinär!!!

Xylitol
Finns i godis, tuggummi och tandkräm.
Hundens blodsocker sjunker vilket ger symtom: Darrighet, vinglighet, svårigheter att stå och gå. I allvarligaste fall kramper och medvetslöshet.
Egen behandling: Ge hunden Socker. Ring veterinär för råd.

Zink och bly
finns i salvor för människor och i färg mm. Symtom: Hunden blir vinglig och kan bli förlamad. Kräkningar diarré och buksmärtor.
Egen behandling: Salt på tungans rot och hunden kräks.
OBS! Sök omedelbart veterinär!!!