Jag sitter och irriterar mig över att det aldrig går att få fatt exempelvis blåbär och lingon nu förtiden … och blir så förbannad att jag är sprickfärdig!

Man bor på en jordbruksfastighet … lika förbaskat går det inte att få så mycket som ett enda moget blåbär … det är soprent på bär i skogen!!!

Att allemnasrätten skall låta bärplockarföretag idka kommersiell bärplockning på annans mark tror jag knappast var lagens mening … itnte heller att dessa bärplockare skall dra fram som vandaler i skogen … däremot skall alla beredas tillfälle att fritt röra sig i skog och mark och plocka bär och svamp för husbehov.

Markägaren skall vara tvingad att inhägna sin mark för att få ha bär och svamp ifred för “drakarna” bärplockningsföretagen som lurar hit uselt betalda utländska gästarbetare för att skövla skogen på bär och sedan förmodligen sko sig själva rejält medans markägaren vackert får gå till torget eller affären och köpa de bär som från början var hans egna.

Inte nog med att skogen tömms på bär och svamp … nyplanteringar trampas ner så det ser ut som om elefanter dragit fram … jaktlagen vågar knappt jaga i radsla för att avlossa ett vådaskott … det skräpas ned och förstörs så att skogen ser ut som en soptipp med latrin, plåtburkar, plastflaskor och, glasflaskor (som faktiskt kan orsaka både skogsbränder coh skador på vilda djur) mm. Allt detta skall den stackars markägaren se till att återställa medans någon annan  säljer hans bär för egen vinning. Dessutom är det ju märkligt att det alltid blir fler inbrott i stugor och gårdar där de här importerade bärplockarna drar fram!

Om nu trots allt någon stor eller liten markägare tycker det är OK att hans mark skövlas på bär så tycker jag faktiskt det vore på sin plats att  man ställde krav på att bärföretagen använder svenska arbetslösa ungdomar som arbetskraft och att det ingår i arbetsuppgifterna att städa upp efter sig … det skulkle kunna ge de arbetslösa ungdomarna en känsla av att vara behövda … samtidigt som  utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan minskas om så även marginellt!

Kommersiell allemansrätt står dessvärre inte högt på politikernas agenda. Det enda parti som har med just orden kommersiell allemansrätt i sitt handlingsprogram är Moderaterna: ”Allemansrätten är en grundsten i människors möjligheter att komma ut och njuta av naturen. Det är dock viktigt att det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten som finns på olika ställen i Sverige försvinner. Markägaren ska själv få bestämma om någon annan ska tillåtas att bedriva företagsverksamhet på den egna marken.”