Förtroende - Trygghet - Samarbetsvilja


Vad ska vi tänka på för att bygga upp valpens förtroende för oss?
Ställ så få krav på valpen som möjligt. Krav kan leda till att valpen känner sig otrygg och förvirrad och ej förstår vad vi vill. Var överseende och vägled istället för att korrigera. Försök att belöna spontant riktiga beteenden, som du vill förstärka, istället för att korrigera felaktiga beteenden.

Skapa förtroende innan du börjar ställa krav. Tänk igenom vilka krav du vill kunna ställa på din valp i takt med att den växer upp. Rangordna dessa krav och börja ställa endast de mer grundläggande kraven.

Trygghet
Valpen behöver känna flocktillhörighet, behöver få mycket gemenskap, omvårdnad och trygghet. Låt valpen vara med/vara delaktig i din och din familjs gemenskap. Låt valpen få en egen sovplats i lugn och ro, där den känner att den får lugn och ro. Respektera valpen och låt den vara i fred där.

Samarbetsvilja
Har vi väl skapat en bra grundrelation med hunden - hunden har förtroende för oss, känner sig trygg och känner att vi erbjuder dem den aktivitet de behöver så brukar hundens vilja att samarbeta med oss komma av sig själv. Visst kan alla unghundar vara lite busiga och testa gränserna lite, men i det stora hela så utvecklas ofta en god samarbetsvilja.

Vill hunden inte samarbeta med oss så bör man inte enbart skylla det på hunden utan rannsaka sig själv istället. Visst finns det en variation i hundens medfödda vilja att vara till lags, men mycket beror på den relation vi byggt upp med vår hund.