Förhudskatarr

Förhudskatarr drabbar nästan alla hanhundar någon gång i livet. Vissa har åkomman mer eller mindre hela livet.

Förhudskatarr uppstår genom en förändring av bakteriefloran som normalt finns under förhuden. Behandlas inte infektionen kan den sprida sig till urinvägarna och prostata.

Symtom: Hunden slickar sig ofta kring förhuden. Den får rikligt av illaluktande, gul/grön sekret. Vid kraftigare infektion uppstår röd, irriterad vävnad.

Egenvård: Spola förhuden noggrant med koksaltlösning eller förhudsrens under några dagar.

Om hunden har drabbats av en kraftig infektion eller om det inte vill ge med sig måste du söka veterinär.


Vanja Sundqvist