Belöna rätt


Belöningar är ett effektivt sätt att motivera hunden. Det är dock viktigt att använda belöningar på rätt sätt. Viktigast av allt är att belöna vid rätt tidpunkt, d.v.s. när hunden gör något rätt, inte 5 sekunder senare. Nu inser vi alla det svåra att hinna plocka fram en godisbit eller en leksak så att hunden får den i exakt rätt stund. Men med hjälp av rösten och vårt muntliga beröm kan vi tala om för hunden när den gör rätt. Därefter kan vi belöna ytterligare i form av godis, leksak eller med hjälp av lek.

Försök hitta effektiva belöningar för just din hund. En effektiv belöning är värd mycket mer än tjugo halvdana belöningar. Vilken sorts belöning är effektivast för din hund? Testa många olika belöningsformer (godis, leksaker, lekformer, muntligt beröm) och även olika varianter av respektive belöningsform. Rangordna dem efter hur attraktiva de är för just din hund. På så sätt bygger du upp ett eget litet kartotek av belöningar, som du kan alternera i din träning. Vid inlärning kan man vara generös med belöning, men allt eftersom hunden vet vad den ska göra kan man börja variera när, hur och om man belönar. Det är inte alltid man får den mest attraktiva belöningen och ibland kanske man inte får nåt alls.

Godis är en kontroversiell belöningsform för vissa. Själv ser jag ingen hållbar anledning att inte använda godis, tvärtom. Men det betyder inte att man ska förvandlas till en godisautomat. För att hunden ska förtjäna en belöning så ska den ha gjort nåt bra. Dessutom är det inte alltid det blir jackpot så att godisfickan öppnar sig.

En allt för sällan använd belöningsform är leken. Kanske för att våra hundar inte är vana att vi leker med dem i samband med träning. Att kunna använda lek som belöningsform är dock mycket värdefullt. Du kan exempelvis leka en kort stund med din hund mellan momenten på en lydnadstävling. Ett tips är därför - lek med din hund, utan krav, och hitta lekformer som kan vara användbara som belöning i din träning.

Det är viktigt att inte bli för enformig i sina belöningar. Genom att använda sig av många olika typer av belöningar kan man öka hundens motivation. Hunden bör aldrig säkert veta vilken typ av belöning som kan komma. På så sätt blir det mer spännande för hunden och motivationen ökar.